Hoàn thành nâng công suất Trạm biến áp 500kV Việt Trì lên 900MVA

Vào lúc 5h30 phút, ngày 25/10, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã cùng Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện thành công công trình lắp máy biến áp số 2 (giai đoạn 2) của Trạm biến áp 500kV Việt Trì.

Toàn cảnh Trạm biến áp 500kV Việt Trì 

Quy mô đầu tư xây dựng của dự án gồm lắp mới 01 MBA 500/220/35 kV – 3x150 MVA (máy AT2) vào vị trí dự phòng, nâng công suất trạm lên 2x450MVA. Tại dự án này, PECC1 đã ký hợp đồng với Chủ đầu tư cung cấp các dịch vụ tư vấn gồm:

  • Lập Báo cáo bổ sung quy hoạch;
  • Lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi;
  • Lập các báo cáo chuyên ngành;
  • Lập TKKT-TDT, TKBVTC;
  • Lập Hồ sơ mời thầu.

Máy biến áp AT2 - Trạm biến áp 500kV Việt Trì 

Đây là công trình cấp đặc biệt, nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 196 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trong khuôn viên Trạm biến áp 500kV Việt Trì hiện hữu thuộc 2 xã Bảo Thanh và Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Trước đó, dự án đóng điện giai đoạn 1 vào tháng 4/2021.

Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện miền Bắc, đồng thời tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Dự án cũng góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ và khu vực lân cận; tăng cường độ tin cậy, khả năng truyền tải của lưới điện; giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

  • 25/10/2022 01:34

Lĩnh vực hoạt động