CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN

Công ty đã thực hiện trên 150 dự án thủy điện với tổng công suất lắp máy trên 20.000MW. Trong đó gần 20 công trình nhà máy thủy điện có chiều cao đập cao trên 60m với gần 100km đường hầm thủy điện. Phạm vi công việc gồm: Khảo sát, Thí nghiệm, lập Dự án đầu tư, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế chế tạo thiết bị cơ khí thủy công, Thẩm tra, lập Tổng dự toán, lập Hồ sơ mời thầu, giám sát tác giả, Tư vấn giám sát công trình...                                                              

A: BSQH   B: DAĐT     C: KS   D: NCTKT     E: NCKT     F: TKKT    G: TKBVTC     H: LẬP HSMT    K: TVGS     L: THẨM TRA

  • 21/11/2019 11:25

Lĩnh vực hoạt động