CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN

Tên công trình Chiều dài (km) Chủ đầu tư Phạm vi công việc
ĐDK 500kV Bắc - Nam 1,498 Bộ Năng Lượng KS, TK các giai đoạn
ĐDK 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi 500 EVNNPT KS, BCNCKT, TKKT - TDT, BVTC, HSMT, GSKS
ĐDK 500kV Pleiku - Phú Lâm 540 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 500kV Pleiku - Dốc Sỏi - Đà Nẵng 450 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 500kV Sơn La - Hòa Bình - Nho Quan 300 EVN Khảo sát và thiết kế; lập DAĐT; lập TKKT, HSMT, BVTC;
ĐDK 500kV Hà Tinh - Nho Quan - Thường Tín 290 EVN KS, TKKT, HSMT, BVTC;
ĐDK 500kV Vũng Áng 3 – Quỳnh Lập 250 EVN KS, BCNCKT, ĐTXD, BCCN
ĐDK 500kV NM Hatxan - TBA Pleiku 190 USAID - Lập BC khởi động dự án trình điện lực Lào; - Lập BC phương án đấu nối; - Lập báo cáo NCKT
ĐDK 500kV Sơn La – Lai Châu và MR ngăn lộ trạm 500kV Sơn La 158 EVN KS;  ĐTXD; TKKT, HSMT, BVTC;
ĐDK 500kV Krong Buk - Tây Ninh 1 148 EVN Tư vấn thẩm tra NCTKT, NCKT
ĐDK 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên 115 EVN KS, Lập BC NCTKT
ĐDK 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín 40 EVN KS, TKKT-TDT, BVTC, HSMT
ĐDK 220kV từ NM ĐMT Lộc Ninh đến trạm 220kV Bình Long 2 39 Liên danh CT TNHH A2 Technologies VN và CT TNHH A2 Technologies Tư vấn KS, Lập BC NCKT, TKKT, BVTC
ĐDK 500kV NR vào trạm 500kV Nho Quan 28 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ 22 Impact Energy Asia Development Ltd KS, NCKT
ĐDK 500kV Tuabin khí miền Trung - Krong Buk   EVN KS, NCTKT, NCKT, ĐTXD và các báo cáo chuyên ngành
ĐDK 500kV Bình Dương 1 - Chơn Thành   EVN TT NCKT
ĐDK 500kV Bình Dương 1 - rẽ Sông Mây - Tân Định   EVN TT TKCS
ĐDK 500kV đấu nối NMNĐ Công Thanh   EVN KS, BVTC, BVTC-DT, HSMT
ĐDK 500kV mạch kép Thuận Nam - Chơn Thành   EVN TV TT NCTKT và NCKT
ĐDK 220kV đấu nối cụm thủy điện Nậm Kông3 90 Chaleun Sekong Energy Co.,Ltd KS, TKKT, BVTC - Lập các BC cho thỏa thuận mua bán điện với NPT
ĐDK 220kV đấu nối NMTĐ Nam Emoun - Trạm Dak Ooc 45 Chaluen Sekong Energy Co.,Ltd KS, TKKT, BVTC
ĐDK 220kV Pắc Ma - Mường Tè 31,2 EVNNPT KS,  , NCKT, ĐTM, BCNCKT ĐTXD
ĐDK 220kV Bát Xát - Bảo Thắng/TBA 500kV Lào Cai 40 EVNNPT KS, ĐTM, BCNCKT, ĐTXD
ĐDK 220kV Phong Thổ - Than Uyên 82,6 EVNNPT KS, BCNCKT, ĐMT
ĐDK 220kV Lộc Ninh - TBA 220kV Bình Long 2 39 CTCP NL Lộc Ninh KS, BCNCKT, TKKT-TDT; Lập TKBVTC.
ĐDK 220kV Nam Định 1 - Ninh Bình 2 30,9 EVN KS, NCKT
ĐDK 220kV Than Uyên - TBA 500kV Lào Cai 68 EVNNPT KS, NCKT, ĐTXD
ĐDK 220kV Yên Hưng - Nam Hòa   EVNNPT Thẩm tra TKCS 
ĐDK 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín 80 EVNNPT KS, ĐTXD, TKKT - TDT, TKBVTC
ĐDK 220kV Nậm Sum - Nông Cống 130 EVN KS, NCKT, TKKT, BVTC và HSMT
ĐDK 500/220kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh2 42,4 EVN KS, DAĐT , TKKT, BVTC, TKKT-TDT, HSMT
ĐDK 220kV Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng 76 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 220kV Ninh Bình - Thanh Hóa 2 61 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 220kV Việt Trì - Sơn La 194 EVN KS, TKKT, BVTC, HSMT, XD CT
ĐDK 220kV Nhiệt điện Thái Bình - TBA 220kV T/Bình 30,5 EVN TKKT - TDT, Lập DAĐT, TKBVTC
ĐDK 220kV Việt Trì - Yên Bái 67 EVN KS, TKKT, BVTC, HSMT, XD CT
ĐDK 220kV Bắc Giang - Thái Nguyên 63 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 220kV Hải Dương – TBA 500kV Phố Nối 56 EVNNPT KS, BCNCKT, BCCN, TKKT, BVTC, HSMT
ĐDK 220kV Nho Quế 3 – Cao Bằng 105 EVN KS, lập DAĐT, ĐTM
ĐDK 220kV Uông Bí - Tràng Bạch 18 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 220kV Huội Quảng – Nghĩa Lộ 103 EVN KS, BCNCKT, ĐTXD, BCCN
ĐDK 220kV Yên Bái - Lào Cai 131 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 220kV mạch kép Trực Ninh cắt đường dây 220kV Ninh Bình - Nam Định 29,437 EVN Lập DAĐT, TKKT, TKBVTC
ĐDK 220kV Thanh Thủy-Hà Giang- TĐ Tuyên Quang 125 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 220kV Hà Khẩu - Lào Cai 30 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 220kV Tuyên Quang-Bắc Cạn-Thái Nguyên 134 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 220kV TĐ Tuyên Quang - Yên Bái 117 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 220kV Đồng Hòa - Thái Bình 51,8 EVN BCNCKT, ĐTXD, BVTC, HSMT
ĐDK 220kV Hòa Bình – Tây Hà Nội 50,6 EVN KS, TKKT, BVTC, HSMT
ĐDK 220kV Quảng Ninh – Cẩm Phả 31 EVN KS, TKKT, BVTC, HSMT
ĐDK 220kV Nậm Mô (Lào) - Tương Dương   EVN Thẩm tra BC NCKT
ĐDK 220kV Quảng Ninh - Hoành Bồ 21 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 220kV Hà Khẩu - Lào Cai 30 EVN KS, TK các giai đoạn
Nhánh rẽ 220kV Hải Dương và Phố Nối 38 EVNNPT KS, TK các giai đoạn
ĐDK 220kV Thanh Hóa – Vinh (Mạch 2) 147,87 EVN BCNCKT, DADT, BVTC, HSMT, ĐTM
Cải tạo nâng cấp ĐDK 110kV Sóc Sơn-Thái Nguyên, kết hợp ĐDK 220kV Sóc Sơn-Thái Nguyên 40 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 220kV Cao Bằng – Bắc Kạn 70,7 EVN KS, TKKT, BVTC, HSMT, XD CT
ĐDK 220kV Mường Tè – Lai Châu 51,8 EVNNPT KS, BCNCKT, TKKT, BVTC, HSMT
ĐDK 220kV Đô Lương - Nam Cấm 30,5 EVNNPT Tư vấn KS, NCKT, ĐTXD
ĐDK 220kV Hà Đông – Phủ Lý 40 EVN KS, BCNCKT, BVTC, HSMT
ĐDK 220kV đấu nối NMTĐ Huội Quảng vào hệ thống 18 EVN TKKT - TDT, DAĐT, TKBVTC, HSMT
ĐDK 220kV đấu nối NMTĐ Bản Chát vào hệ thống 27,3 EVN KS, lập DAĐT, BVTC,  HSMT
ĐDK 220kV đấu nối NMNĐ Mạo Khê vào hệ thống 15,91 EVN TKKT - TDT, DAĐT, TKBVTC, HSMT
ĐDK 220kV Nho Quan – Thanh Nghị 28,5 EVNNPT KS, TKKT, TKKT - TDT, BVTC, HSMT
ĐDK 220kV đấu nối TBA 500kV Việt Trì 18 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 220kV đấu nối TBA 220kV Bắc Quang 43,4 NPMB Tư vấn thẩm tra TKKT-TDT
ĐDK 220kV Đấu nối TBA220kV Vĩnh Tường 10 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 220kV Hà Đông – Thành Công: 9 EVN KS, lập DADT, TKKT, BVTC, HSMT
Cáp ngầm 220kV Hà Đông – Thành Công 8
ĐDK 220kV Cát Lái – Công nghệ cao 5.3 EVN KS, TKKT, TKKT-TDT, BVTC, HSMT
ĐDK 110kV Thái Bình - Vũ Thư 16 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 110kV Đô Lương - Tương Dương 113 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 110kV Bắc Giang - Lục Ngạn 47 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 110kV Thiệu Yên - Bá Thước 61 EVN KS, TKKT, BVTC
ĐDK 110kV Yên Bái - Nghĩa Lộ 74 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 110kV Lào Cai - Phong Thổ 80 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 110kV Tà Loỏng - Lào Cai 28 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 110kV Xuân Mai - Sơn Tây 30 EVN KS, TK các giai đoạn
KDK 110kV Phú Thọ - Sơn Tây 11 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 110kV Thái Bình - Hưng Hà 12 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 110kV Sơn La - Mường La 48 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 110kV Na Dương - Tiên Yên 63 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 110kV Na Dương - Lạng Sơn 39 EVN KS, TK các giai đoạn
ĐDK 110kV NR Thanh Xuân - Hà Nội (cột đơn thân) 6 EVN KS, TK các giai đoạn
Cáp ngầm 220kV Hà Đông - Thành Công 6 EVN KS, TK các giai đoạn
Cáp ngầm 110kV Phương Liệt - Thành Công 3 EVN KS, TK các giai đoạn
Cáp ngầm dưới biển ra đảo Hòn Tre 3.4 CTCP Du Lịch và Thương Mại Vinpearl KS, TK các giai đoạn
Năng lượng nông thôn Việt Nam   EVN KS, TK các giai đoạn
Phát triển lưới điện nông thôn Quảng Nam-Đà Nẵng   ODA Quảng Nam KS, TK các giai đoạn
Phát triển lưới điện nông thôn REII   EVN KS, TK các giai đoạn
Cải Tạo và nâng cấp lưới điện trung thế các TP Vinh, Hạ Long, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Nguyên….   EVN KS, TK các giai đoạn
Nâng dung lượng tụ bù dọc đường dây 500 kV Nho Quan - Hà Tĩnh   PTC1 TKKT - TDT

  • 21/11/2019 11:28

Lĩnh vực hoạt động