CÁC DỰ ÁN TRẠM BIẾN ÁP

Công ty đã tham gia Tư vấn thiết kế hàng trăm dự án Trạm biến áp, sân phân phối nhà máy điện và hệ thống viễn thông cho các dự án lưới điện cấp điện áp đến 500kV với phạm vi công việc gồm: Khảo sát, lập Dự án đầu tư, lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, lập Tổng dự toán, lập Hồ sơ mời thầu, Tư vấn giám sát công trình, Thẩm tra...             

                                                

 

  • 21/11/2019 11:29

Lĩnh vực hoạt động