Thông tin chung

Tên doanh nghiệp:       CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
Tên giao dịch quốc tế:  POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY 1
Tên viết tắt tiếng Anh:  PECC1
Trụ sở văn phòng: Km9+200 đường Nguyễn Trãi - phường Thanh Xuân Nam - quận Thanh Xuân - Hà nội - Việt nam.
Điện thoại: (84-24) 3854 3133                       
Website:     www.pecc1.com.vn                      * Email: contact@pecc1.com.vn
Vốn điều lệ của Công ty là 266.913.190.000 đồng, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 54,34%.
Cổ phiếu của Công ty - Mã TV1 được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23-09-2010
Tổng số cán bộ công nhân viên: 535 người, trong đó: trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ hơn 80%.
Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là tư vấn các dịch vụ kỹ thuật và xây dựng các công trình điện, thuỷ lợi, công trình công nghiệp dân dụng, xây lắp và đầu tư nguồn điện.
Phạm vi hoạt động: Trong và ngoài nước
Tổ chức bộ máy của Công ty gồm: Công ty mẹ có 15 đơn vị quản lý, tư vấn khảo sát - thiết kế và 4 Công ty TNHH MTV do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ.
Các đơn vị thành viên: 
CTY TNHH MTV KHẢO SÁT THIẾT KẾ XD ĐIỆN 1
Km 2, đường Phùng Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.
Tel:  24-2214 8502  24-2214 8502
Fax: 24-3354 2806
CTY TNHH MTV TƯ VẤN XD ĐIỆN 3 ĐÀ NẴNG
Số 503, đường Núi Thành, Đà Năng.
Tel:  236-3611 320  263-3611 320
Fax: 236-3611 325
CTY TNHH MTV KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐIỆN 2
Số 8/2, đường Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Tel:  269-3873 669  269-3873 669
Fax: 269 -3829.388
CTY TNHH MTV KHẢO SÁT THIẾT KẾ XD ĐIỆN 4
Số 559, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel:  24-2214 8243  24-2214 8243
Fax: 24-3854 6167
 

  • 10/03/2016 08:00

Lĩnh vực hoạt động