PECC1 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày 27/6/2023 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với sự tham dự của đông đảo cổ đông đại diện cho 22.785.758 cổ phiếu, đạt 85,37% cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Ông Nguyễn Tài Anh – Phó TGĐ EVN – kiêm Chủ tịch HĐQT EVNPECC1 chủ trì Đại hội

Tới tham dự Đại hội, về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có các ông Nguyễn Tài Anh – Phó TGĐ EVN – kiêm Chủ tịch HĐQT EVNPECC1; ông Lê Thành Chung - Trưởng Ban Quản lý Đầu tư; ông Cao Đạt Khoa - Trưởng Ban quản lý vốn; bà Trương Thị Ngọc Mai - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và GSTC cùng chuyên viên các Ban của EVN.

Về phía PECC1 có đầy đủ các đồng chí là thành viên HĐQT, thành viên ban TGĐ Công ty, thành viên Ban kiểm soát và lãnh đạo của các đơn vị trong Công ty.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Tổng giám đốc Công ty đã đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Ông cho biết Năm 2022, bên cạnh bối cảnh khó khăn của lĩnh vực tư vấn xây dựng điện nói chung như Quy hoạch điện VIII chậm phê duyệt nên nhiều dự án xây dựng điện bị tạm dừng, quy mô thị trường KSTK truyền thống ngày càng thu hẹp, cạnh tranh gay gắt, Công ty còn đối mặt với tình trạng khó khăn về tài chính làm chậm lại kế hoạch đầu tư cho nguồn lực để đẩy nhanh tiến trình tham gia vào những lĩnh vực kinh doanh mới như EPC, quản lý vận hành dự án điện…Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao, sự hỗ trợ hiệu quả của lãnh đạo Tập đoàn EVN về cơ chế chính sách, phát triển thị trường, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình, và sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT Công ty, nhiều giải pháp quản lý và điều hành hợp lý, linh hoạt của Ban Lãnh đạo cùng sự đồng lòng của tập thể CBCNV PECC1, Công ty đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2022 do ĐHĐCĐ giao cho. Kết quả tổng doanh thu năm 2022 đạt 646,634 tỷ đồng, hoàn thành 97,24% kế hoạch ĐHĐCĐ giao, cao hơn doanh thu thực hiện năm 2021. Trong năm vừa qua Công ty đạt mức lợi nhuận trước thuế là 144,39 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 120,74 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay, vượt xa mức lợi nhuận kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Tổng Giám đốc EVNPECC1 trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 trước Đại hội

Trong năm 2022, Ban điều hành Công ty đã thực hiện hiệu quả nhiều nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và đã cơ bản hoàn thành thiết lập được bộ khung hệ thống quy chế quản lý nội bộ để định hướng, điều chỉnh mọi mặt hoạt động trong giai đoạn tới. Với mục tiêu đẩy nhanh áp dụng công nghệ vào sản xuất, Công ty đã xây dựng và được HĐQT phê duyệt kế hoạch phát triển, áp dụng BIM vào lĩnh vực khảo sát thiết kế cho giai đoạn 2022-2025. Đến nay, công tác triển khai đang được Công ty thực hiện và điều chỉnh linh hoạt để đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh cho biết, trong năm 2023, Công ty sẽ tiếp tục rà soát hoàn thiện và triển khai chiến lược kinh doanh, tài chính, nhân lực giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với định hướng đầu tư vào kỹ thuật, năng lực tư vấn chuyên sâu, đặc biệt trong lĩnh vực điện gió, NLTT, NLG… làm cơ sở để phát triển các lĩnh vực có tiềm năng như EPC, quản lý dự án, quản lý vận hành…

Ông Cao Đạt Khoa - Trưởng Ban QL vốn EVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Cao Đạt Khoa - Trưởng Ban QL vốn EVN đã có những chia sẻ rất tâm huyết, ông cho biết: với tư cách vừa là cổ đông lớn, vừa là khách hàng của PECC1, EVN ghi nhận những cố gắng của ban lãnh đạo Công ty cũng như sự thay đổi tích cực của Công ty trong năm vừa qua. Theo ông, PECC1 nên tách doanh thu theo hai mảng Tư vấn truyền thống và Kinh doanh điện cùng với đó tập trung tạo công ăn việc làm cho NLĐ đồng thời có trách nhiệm với lợi ích của Cổ đông. Ông cũng cho biết EVN luôn hỗ trợ PECC1, ông tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của ban lãnh đạo và sự đoàn kết nhất trí của tập thể CBCNV, Công ty sẽ ngày càng phát triển bền vững. Thay mặt EVN, ông Cao Đạt Khoa chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo PECC1 đã trả lời các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm. Thông qua các phần trả lời, Ban Lãnh đạo đã giải đáp thắc mắc cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, kế hoạch của Công ty trong thời gian tới và tin tưởng nhấn mạnh vào những kết quả khả quan trong năm 2023.

Đại hội cũng đã bầu thêm 03 thành viên HĐQT mới thay cho các thành viên đã hết nhiệm kỳ, đồng thời bầu ra Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028. Qua đó, cơ cấu hiện tại của HĐQT Công ty và Ban Kiểm soát như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty

  • Ông Nguyễn Tài Anh - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
  • Ông Nguyễn Hữu Chỉnh - TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
  • Ông Lê Thành Chung - TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
  • Ông Trần Thái Hải - TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
  • Ông Lê Văn Lực – TV độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Cơ cấu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

  • Ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng BKS
  • Bà Nguyễn Hoàng Điệp - Kiểm soát viên
  • Bà Cao Thuý Nga - Kiểm soát viên

Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã thành công tốt đẹp. Trong năm 2023, Công ty sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch và thực hiện hiệu quả Chủ đề chung của EVN là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh - tài chính để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, giúp Công ty ngày càng tăng trưởng bền vững.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

Đại hội thực hiện nghi lễ Chào cờ

Đại hội giơ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình họp

Đại biểu lắng nghe các báo cáo tại Đại hội

Ông Trần Thái Hải - Phó TGĐ Công ty - Thành viên HĐQT phát biểu tại Đại hội

Bà Cao Thúy Nga - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) đọc Báo cáo của BKS tại Đại hội

Lãnh đạo Công ty tặng hoa tri ân tới các Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ vừa qua

Hình ảnh các cổ đông chia sẻ và đặt câu hỏi tại Đại hội:

Đại biểu xem lý lịch các ứng viên ứng cử HĐQT và BKS trước khi bỏ phiếu

Hình ảnh đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội:

 

Ông Nguyễn Văn Lưu - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội

Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ tại Đại hội: