PECC1 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  • 29/04/2021

Sáng 29/4/2021 tại trụ sở Công ty, PECC1 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham dự của 58 cổ đông/ đại diện cổ đông, đại diện cho 75.57% cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Chi tiết...PECC1 tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

  • 02/11/2020

Sáng ngày 2/11/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường để thông qua nội dung về “Tờ trình: Giá khởi điểm đấu giá và Phương án bán Nhà máy TĐ Sông Bung 5”.

Chi tiết...