Tỷ lệ mặt bằng hành lang tuyến đường dây 500kV mạch 3 mới bàn giao được hơn 82%

Theo Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB), tính đến nay, toàn tuyến đường dây 500kV mạch 3 (Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku 2) đã bàn giao mặt bằng phần móng đạt 98% kế hoạch, nhưng phần hàng lang tuyến mới đạt khoảng 82,4%.

Toàn dự án, các địa phương đã bàn giao phần móng được 1.568/1.606 vị trí (đạt 98% kế hoạch). Trong đó phần lớn các địa phương đã hoàn thành bàn giao mặt bằng vị trí móng, chỉ còn tỉnh Hà Tĩnh mới bàn giao 60/71 vị trí (đạt 85%) và tỉnh Quảng Nam bàn giao được 243/268 vị trí (đạt 91%).

Riêng phần hành lang tuyến của dự án các địa phương mới bàn giao 1.323/1.606 khoảng cột (đạt 82,38%) và 315/438 khoảng néo (đạt 71,92%). Trong đó, chỉ có tỉnh Kon Tum và Gia Lai hoàn thành bàn giao các khoảng cột và khoảng néo cho chủ đầu tư.

Theo CPMB, các khó khăn vướng mắc hiện nay, tại tỉnh Hà Tĩnh chủ yếu liên quan mức hỗ trợ và chế độ chính sách tăng thêm cho 11 vị trí móng và hành lang tuyến còn lại. Còn tại tỉnh Quảng Nam, đã giải quyết dứt điểm liên quan chế độ chính sách, tập trung đôn đốc hoàn chỉnh hồ sơ phê duyệt để bàn giao 26 vị trí móng còn lại và hành lan tuyến đảm bảo kế hoạch kéo dây của dự án.

Hiện CPMB đang tích cực phối hợp chặt chẽ với UBND các địa phương có đường dây đi qua để bàn giao dứt điểm phần móng và hành lang tuyến trong tháng 3/2021. Đồng thời yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực sau khi có mặt bằng sẽ dựng cột trong tháng 3 - 4/2021, kéo dây trong tháng 4 - 6/2021 và nghiệm thu đóng điện toàn tuyến trong tháng 9/2021. Riêng đoạn tuyến đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2, CPMB sẽ tập trung tối đa để phấn đấu hoàn thành đóng điện trong quý I/2021.

  • 22/02/2021 02:15

Lĩnh vực hoạt động