Đóng điện xung kích công trình TBA 220kV Mường La và đấu nối

Vào lúc 1h25 phút ngày 26/1, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện xung kích thành công máy biến áp AT1 (220/110/22kV - 125MVA) cùng các thiết bị liên quan thuộc Công trình TBA 220kV Mường La và đấu nối.

Dự án được khởi công 11/10/2019 do EVNNPT làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 387,14 tỷ đồng. Dự án do CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận, vận hành sau khi hoàn thành.

Dự án có quy mô công trình xây dựng và lắp đặt mới 2 MBA 220/110/22kV - 125MVA. Trong giai đoạn đầu, lắp 1 máy. Nhánh rẽ 220kV gồm 3 vị trí, đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220kV từ TBA 500kV Sơn La đến TBA 220kV Sơn La.

Công trình sẽ đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải khu vực tỉnh Sơn La, thu gom nguồn công suất của các thủy điện nhỏ khu vực tỉnh Sơn La và lân cận để chuyển tải lên hệ thống điện quốc gia.

Công trình cũng giúp giảm tải cho TBA 220kV Sơn La, tăng cường liên kết hệ thống, nâng cao độ an toàn, tin cậy, chất lượng điện năng cho lưới điện khu vực.

  • 02/02/2021 02:17

Lĩnh vực hoạt động