Bộ Công Thương họp rà soát tiến độ các dự án đường dây 500kV mạch 3 truyền tải điện cho miền Bắc

Ngày 21/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phát triển điện lực chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa - Nam Định 1 - Phố Nối.

Tham dự cuộc họp còn có ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết Điện lực, Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương).

Về phía EVN, có ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐTV EVN, ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN, ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng giám đốc EVN; lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Bộ trưởng Bộ Công Thương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của EVN, EVNNPT trong việc triển khai các dự án

Tại buổi làm việc, EVNNPT báo cáo tình hình triển khai chuẩn bị và thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 tính đến ngày 21/8/2023.

Cụ thể, dự án Đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Nam Định I - Phố Nối và Đường dây 500kV Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hoá đã được EVNNPT trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ đã có văn bản xin ý kiến các bộ, địa phương để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hoá, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ vào ngày 18/8/2023 về kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. 

Để triển khai các dự án theo đúng tiến độ kế hoạch, EVNNPT đề xuất Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận các dự án là các công trình xây dựng khẩn cấp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 130 Luật Xây dựng; phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trước khi phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, cho phép chủ đầu tư các dự án hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị: Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, EVN cũng có báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3; các khó khăn, vướng mắc và giải pháp; đề xuất, kiến nghị để các dự án được triển khai kịp tiến độ. 

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của EVN, EVNNPT cùng sự phối hợp, hỗ trợ từ các đơn vị chuyên môn của Bộ Công Thương trong việc triển khai các dự án.

Theo Bộ trưởng, đường dây 500kV mạch 3 có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc, đảm bảo an ninh năng lượng. Bộ trưởng yêu cầu chủ đầu tư cập nhật và hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (PreFS), tập hợp ý kiến các cơ quan chức năng trước ngày 25/8/2023 để trình Thủ tướng. 

Đối với các vấn đề liên quan đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển đổi đất rừng, đất lúa tại các tỉnh có liên quan đến các dự án, EVNNPT cần tiếp tục phối hợp, làm việc chặt chẽ với các địa phương có dự án đi qua để triển khai các công việc cần thiết. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng cần tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án để trình Thủ tướng Chính phủ. 

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN phát biểu

Bộ trưởng đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án, đảm bảo chất lượng và tiến độ được giao; nghiên cứu các đề xuất của EVN, EVNNPT về cơ chế đặc thù để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định vì đây là dự án có tính cấp bách và đặc biệt quan trọng.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phát triển điện lực phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để tiến hành song song các công việc liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhằm nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án.

  • 22/08/2023 09:52

Lĩnh vực hoạt động