EVN nghiệm thu đưa vào sử dụng Trạm biến áp 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối - giai đoạn 1

Ngày 3/10 tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư đã chủ trì cuộc họp nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Trạm biến áp (TBA) 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối - giai đoạn 1.

Dự án Trạm biến áp (TBA) 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối được chia thành 2 giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1, đầu tư xây dựng sân phân phối 220kV và các đường dây 220kV đấu nối (chiều dài 17,5km). Giai đoạn 2, đầu tư xây dựng sân phân phối 500kV, dự kiến đưa vào vận hành đồng bộ với đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên.

Ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng giám đốc  EVN, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư chủ trì cuộc họp - Ảnh: Ngọc Tuấn.

Báo cáo về các điều kiện để đưa công trình TBA 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối giai đoạn 1 vào sử dụng, ông Bùi Phương Nam – Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 1 (đơn vị được EVN giao đại diện chủ đầu tư quản lý điều hành dự án) cho hay, công trình đã hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục công việc chủ yếu. Công trình cũng đã được Hội đồng nghiệm thu cơ sở tổ chức nghiệm thu. Đối với các tồn tại của phần sân phân phối 220kV và đường dây 220kV đấu nối, Ban Quản lý dự án Điện 1 yêu cầu và các nhà thầu xây dựng cam kết khắc phục xong trước 04/10/2023.

Ông Bùi Phương Nam – Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 1 báo cáo về các điều kiện để đưa công trình TBA 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối giai đoạn 1 vào sử dụng - Ảnh: Ngọc Tuấn.

Ông Bùi Phương Nam cũng cho biết, hệ thống phòng cháy chữa cháy giai đoạn 1 đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lào Cai chấp thuận kết quả kiểm tra nghiệm thu. Hạng mục Phòng chống ảnh hưởng thông tin của đường dây 220kV đấu nối trong dự án đã được nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng.

Với công tác bảo vệ môi trường, trong quá trình thi công, đơn vị tư vấn đã thực hiện quan trắc môi trường với tần suất 3 tháng/ lần. Kết quả quan trắc cho thấy những ảnh hưởng về môi trường trong quá trình xây dựng công trình nằm trong phạm vi cho phép. Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đã được niêm yết công khai tại UBND cấp xã có dự án đi qua. Ban Quản lý dự án Điện 1 đã gửi kết quả Báo cáo giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án TBA 500kV Lào Cai và đường dây 220kV đấu nối theo đúng quy định.

Kết luận tại cuộc họp, ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư đánh giá công trình TBA 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối giai đoạn 1 đã được chuẩn bị và thực hiện đầu tư, quản lý chất lượng tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ các hồ sơ và các văn bản pháp lý cần thiết.

Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư chấp thuận nghiệm thu hoàn thành công tác đầu tư xây dựng công trình TBA 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối giai đoạn 1 đưa vào sử dụng.

 Phó Tổng Giám đốc EVN – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư Phạm Hồng Phương đi kiểm tra công trường - Ảnh: Ngọc Tuấn.

Phó Tổng giám đốc EVN, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư cũng giao Ban Quản lý dự án Điện 1 chủ trì chỉ đạo các nhà thầu thi công, nhà thầu cung cấp thiết bị, đơn vị tư vấn giám sát thực hiện khắc phục các tồn tại, cũng như làm việc với các đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục đóng điện công trình đưa vào vận hành khai thác.

  • 04/10/2023 01:44

Lĩnh vực hoạt động