Triển khai Nghị định số 02/2024/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN (Nghị định 02). Hội nghị đã phổ biến, làm rõ một số nội dung được điều chỉnh tại Nghị định 02 so với quy định trước đây.

Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng, lãnh đạo các Vụ, Văn phòng thuộc Bộ; đại diện UBND các địa phương, các Sở Công Thương.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên HĐTV EVN Cao Quang Quỳnh, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm.

Với tính chất quan trọng, hội nghị được kết nối trực tiếp từ điểm cầu trụ sở EVN tới khoảng 700 điểm cầu trên cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng cho biết, việc điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn Nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý đã được triển khai thực hiện từ năm 2017 theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục điều chuyền công trình điện được đầu tư bằng vốn Nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý (Quyết định 41).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Tuấn Việt

Mặc dù các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện ngay từ khi Quyết định số 41 được ban hành; tuy nhiên, qua tổng kết, đánh giá tình hình bàn giao, tiếp nhận công trình điện theo Quyết định số 41, số lượng công trình điện được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển còn thấp. Việc chậm bàn giao, tiếp nhận công trình điện có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân xuất phát từ quy trình điều chuyển tại Quyết định số 41 còn phức tạp, qua nhiều bước trung gian, phạm vi công trình điện chuyển giao chưa bao quát được các trường hợp phát sinh trong thực tiễn.

Để tháo gỡ các vướng mắc này, Bộ Tài chính đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương báo cáo Chính phủ về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam để thay thế Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg.

Sau khi hoàn thiện các quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, ngày 10/01/2024, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 02/2024/NĐ-CP về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2024.

Cục trưởng Cục Quản lý tài sản công - Bộ Tài chính Nguyễn Tân Thịnh giải đáp các thắc mắc của các đơn vị về triển khai Nghị định 02. Ảnh: Tuấn Việt

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính chỉ rõ, một số nội dung tại Nghị định 02 đã được điều chỉnh so với các quy định trước đây.

Một là, phạm vi công trình điện được chuyển giao sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Nghị định 02 được bổ sung thêm 5 loại so với Quyết định 41 để bao quát các trường hợp phát sinh trong thực tế. Đồng thời quy định rõ các công trình điện không áp dụng chuyển giao theo Nghị định này để thuận tiện cho việc áp dụng pháp luật.

Hai là, thực hiện phân cấp mạnh cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý công trình điện, các Bộ, ngành, địa phương tự quyết định việc chuyển giao công trình điện sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ba là, đối với công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách và công trình điện được đầu tư theo phương thức đối tác công tư thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhưng trình tự, thủ tục thực hiện cũng đã được quy định theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện cho việc thực hiện.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm phát biểu tại hội nghị

Bốn là, quy định cụ thể việc xác định giá trị công trình điện chuyển giao theo hướng đơn giản, sử dụng tối đa thông tin sẵn có để xác định giá trị.

Năm là, quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc triển khai một số nội dung để thi hành Nghị định này.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, do nội dung của Nghị định phân cấp mạnh cho các đơn vị, nên Bộ Tài chính đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị nhằm phổ biến Nghị định 02 đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Kinh doanh EVN Bùi Thúy Quỳnh đã công bố các đơn vị điện lực được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phân công, ủy quyền làm Bên nhận chuyển giao công trình điện là tài sản công theo Nghị định số 02. Thông tin này cũng đã được EVN công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Tập đoàn.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận, trao đổi; đại diện Bộ Tài chính đã giải đáp các thắc mắc của các đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị định 02. Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm yêu cầu, sau hội nghị, với các kiến thức đã được tiếp thu, các đơn vị EVN cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, các địa phương để triển khai Nghị định 02 hiệu quả theo đúng kế hoạch.

  • 22/03/2024 04:00

Lĩnh vực hoạt động