Trạm biến áp 500 kV Lào Cai được đóng điện đưa vào vận hành

Công trình Trạm biến áp 500 kV Lào Cai và các đường dây 220 kV đấu nối với số vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng đã được đóng điện thành công vào ngày 6/10/2023, hoàn thành giai đoạn 1 của dự án.

Toàn cảnh Trạm biến áp 500kV Lào Cai nhìn từ trên cao

Đây là dự án do PECC1 làm Tư vấn khảo sát phục vụ lập TKKT và TK BVTC; trích đo bản đồ địa chính, cắm mốc phục vụ GPMB; lập hồ sơ TKKT-DT; Lập TK BVTC và giám sát tác giả; Lập HSMT các gói thầu liên quan đến vật tư thiết bị và xây lắp; quan trắc giám sát môi trường. Trước đó, tại dự án này PECC1 đã tham gia tư vấn khảo sát phục vụ lập Báo cáo NCKT, báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo chuyên đề về rừng. 

Dự án được đánh giá là công trình công nghiệp năng lượng cấp đặc biệt. Với quy mô đầu tư và chỉ tiêu kỹ thuật cao, được xây dựng mới trạm 500/220/35 kV, công suất 2 x 900 MVA, có dự phòng để lắp MBA thứ 3 khi cần thiết. Cùng với đó, công trình còn xây dựng đường dây trên không 220 kV, 4 mạch và 2 mạch, dây dẫn ACSR500/64 từ trạm biến áp 500 kV Lào Cai đến điểm đấu nối chuyển tiếp lên đường dây 220 kV Bảo Thắng – Yên Bái hiện có, với chiều dài tuyến là 18,16 km.

Công nhân QLVH TBA 500kV Lào Cai kiểm tra giam sát công tác đóng điện

Trước đó, ngày 5/10/2023, công trình Trạm biến áp 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối đã được các đơn vị liên quan thực hiện nghiệm thu điều kiện đóng điện điểm đấu nối công trình này, cụ thể: công trình được thi công đúng thiết kế được EVN phê duyệt, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật; cùng với đó các thiết bị, vật tư đã được thí nghiệm theo các thông số của nhà chế tạo và các tiêu chuẩn hiện hành.
Sau khi xem xét và đối chiếu với các quy định về nghiệm thu công trình, các bên thống nhất kết luận điểm đấu nối của công trình đủ điều kiện đóng điện và vận hành an toàn.

Công trình Trạm biến áp 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối sau khi đóng điện và đưa vào vận hành sẽ tăng cường liên kết giữa các hệ thống điện khu vực tỉnh Lào Cai với hệ thống điện Quốc gia; giảm tổn thất chung của hệ thống; tăng cường độ tin cậy, ổn định và an toàn theo vận hành hệ thống.

TBA 500kV Lài Cai sau khi đóng điện và đấu nối thành công

  • 06/10/2023 05:00

Lĩnh vực hoạt động