TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

LĨNH VỰC TƯ VẤN ĐÃ THỰC HIỆN

 • Tư vấn lập Yêu cầu kỹ thuật các chuyên đề về ảnh hưởng của dự án đến môi trường - xã hội: môi trường không khí, nước, đất, tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học; di dân, tái định cư và sinh kế.
 • Tư vấn lập báo cáo môi trường chiến lược cho các quy hoạch năng lượng, hạ tầng.
 • Tư vấn thực hiện khảo sát đánh giá môi trường nền và tư vấn lập các báo cáo chuyên ngành môi trường tự nhiên (nước, không khí, đa dạng sinh học trên cạn và dưới nước ...), môi trường xã hội (điều tra thiệt hại và bồi thường, quy hoạch tái định cư, điều tra xã hội học và sinh kế, tham vấn cộng đồng ...)
 • Tư vấn lập báo cáo môi trường đánh giá tác động môi trường cho hàng loạt dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, hạ tầng, khoáng sản… trong nước và khu vực.
 •  Tư vấn điều tra, khảo sát, lập quy hoạch tổng thể di dân và tái định cư; Trích lục bản đồ.
 • Tư vấn lập các hồ sơ môi trường - xã hội (EIA, ESIA, ESAP, EMP, EMDP, RP) đáp ứng các nhà tài trợ đạt yêu cầu của chính sách an toàn môi trường, chính sách an toàn xã hội… của tổ chức tín dụng quốc tế như WB, ADB, JICA, IFC...
 • Tư vấn thẩm tra chuyên ngành môi trường- xã hội.

NĂNG LỰC CHUYÊN GIA, THIẾT BỊ

 • Đội ngũ chuyên gia tham gia các dự án môi trường xã hội của Pecc1 bao gồm hàng chục chuyên gia có trình độ thạc sĩ, có kinh nghiệm 10-25 năm trong lĩnh vực khảo sát, tư vấn kỹ thuật năng lượng và hạ tầng, tư vấn môi trường xã hội các chuyên ngành địa hình, địa chất, thủy điện, nhiệt điện, lưới điện, năng lượng tái tạo, quy hoạch môi trường, thủy văn môi trường, khoa học môi trường, môi trường đất…; và cộng tác viên lâu năm là tiến sỹ, thạc sỹ chuyên ngành sinh thái, xã hội học và dân tộc học.
 • Bên cạnh việc đầu tư lớn vào các phần mềm chuyên ngành tính toán, đánh giá chuyên ngành khảo sát và kỹ thuật có độ tin cậy cao- vốn là đầu vào quan trọng của công tác đánh giá tác động môi trường, Pecc1 đã trang bị từng bước các phần mềm tính toán dự báo sự khuyếch tán chất ô nhiễm môi trường Aermode, Arcgis, Mike 11, Mike 21…và thiết bị GPS phục vụ công tác điều tra môi trường xã hội.

CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

NHIỆT ĐIỆN VÀ NLTT

 • Nhiệt điện Quảng trạch 2: Tính toán phát thải bụi, lan truyền nhiệt và lập báo cáo môi trường giai đoạn Pre FS.
 • Cơ sở hạ tầng Dung quất: Thực hiện khảo sát môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học cạn, thủy sinh nghề cá trong lục địa- trên biển; Thu thập phân tích mẫu môi trường khí, nước, thủy sinh; điều tra tính toán và lập báo cáo chuyên ngành ĐTM và ĐTTH/ BT:  theo quy định Việt Nam, giai đoạn FS.
 • Nhiệt điện Vĩnh tân 4MR: Lập kế hoạch hành động MTXH theo nguyên tắc xích đạo và tiêu chuẩn IFC.
 • Thẩm tra các báo cáo ĐMC, ĐTM và ĐTTH dự án năng lượng tái tạo:

- Nhà máy nhiệt điện Dung Quất II;

- Nhà máy nhiệt điện Long Phú 3;

- Nhà máy nhiệt điện Hacom;

- Điện mặt trời Vĩnh Tân 2;

- Điều chỉnh quy hoạch Trung tâm điện lực Quảng Trạch;

- Nhà máy điện Tuabin khí hỗn hợp Miền Trung Iⅈ

- Nhà máy Điện gió Chính Thắng;

- Nhà máy Điện gió Phương Mai 3;

- Điện mặt trời Vĩnh Hảo;

- Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4;

- Nhà máy điện Tuabin khí hỗn hợp Ô Môn IV;

- Nhà máy điện Tuabin khí hỗn hợp Sơn Mỹ I.

THỦY ĐIỆN VÀ THỦY ĐIỆN TÍCH NĂNG

 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược ĐMC Dự án quy hoạch thủy điện nhỏ, qui hoạch thủy điện trên sông Sê san phần lãnh thổ Campuchia, quy hoạch thủy điện trên sông Hồng...
 • Các công trình thủy điện Việt Nam như An khê Ka nak và các thủy điện khác trên khắp cả nước : Thực hiện khảo sát và lập các báo cáo chuyên ngành môi trường EIA, RP.
 • Thủy điện Hạ Sê san 2 (400MW): Chủ trì lập TOR, thực hiện khảo sát môi trường tự nhiên và xã hội, điều tra tổng thể, lập báo cáo thiệt hại và bôi thường, thẩm tra báo cáo ĐTM theo quy định Việt Nam và Cam Pu chia.
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Thủy điện Sông Âm.
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Thủy điện Sông Nhiệm 3.
 • Lập báo cáo Điều tra đánh giá thiệt hại, lập quy hoạch tổng thể tái định cư Dự án Thủy điện Khe Bố.
 • Lập báo cáo Điều tra đánh giá thiệt hại, lập quy hoạch tổng thể tái định cư Dự án Thủy điện Nho Quế 3.
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập báo cáo Điều tra đánh giá thiệt hại, lập quy hoạch tổng thể tái định cư Dự án Thủy điện Phương Độ.
 • Lập báo cáo Điều tra đánh giá thiệt hại, lập quy hoạch tổng thể tái định cư Dự án Thủy điện An Khê - Kanak.
 • Lập báo cáo Điều tra đánh giá thiệt hại, lập quy hoạch tổng thể tái định cư Dự án Thủy điện Sê San 3.
 • Lập báo cáo Điều tra đánh giá thiệt hại, lập quy hoạch tổng thể tái định cư Dự án Thủy điện Auyun Thượng 1A.
 • Thẩm tra việc lập quy định tạm thời về bồi thường hỗ trợ và tái định cư, điều tra thiệt hại và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Thủy điện Phú Tân 2.
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Thủy điện Sông Năng.
 • Lập báo cáo Điều tra, đánh giá thiệt hại, lập quy hoạch tổng thể tái định cư Dự án Nhiệt điện Mông Dương - hạng mục cấp nước ngọt.
 • Thiết kế thu dọn lòng hồ Dự án Thủy điện Sơn La.
 • Thiết kế thu dọn lòng hồ Dự án Thủy điện Lai Châu.
 • Thiết kế thu dọn lòng hồ Dự án Thủy điện Huội Quảng.
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Thủy điện Trung thu.
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Thủy điện Bảo Lâm 1.
 • Thủy điện Mỹ Lý (180 MW) và thủy điện Nậm mô 1 (90MW) – tỉnh Nghệ an ( Việt nam) và tỉnh Hủa Phăn ( Lào) : Điều tra khảo sát và lập báo cáo ESIAs phục vụ vay vốn ngân hàng Goldman sachs.
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập báo cáo Điều tra, đánh giá thiệt hại, lập quy hoạch tổng thể tái định cư Dự án Thủy điện Nhạn Hạc.
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập báo cáo Điều tra, đánh giá thiệt hại và tái định cư Dự án Thủy điện Thành Sơn.
 • Lập đề án Đóng cửa mỏ và phục hồi môi trường mỏ đá 1B - Thủy điện Lai Châu.
 • Lập đề án Đóng cửa mỏ và phục hồi môi trường mỏ đá số 1 và mỏ đá số 3 - Thủy điện Bản Chát.
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập báo cáo đánh giá thiệt hại Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng.
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập báo cáo đánh giá thiệt hại Dự án Nhà máy thủy điện Yaly mở rộng.

LƯỚI ĐIỆN

Điều tra khảo sát, lập các báo cáo chuyên ngành Môi trường Xã hội (EIA theo quy định Việt Nam; Các báo cáo phục vụ vay vốn ODA như IEE, RP, EMDP, EMP… giai đoạn FS các dự án truyền tải điện với các cấp điện áp 500kV, 220kV như:

 • Đường dây 500kV: Đường dây 500kV Nhiệt điện Quỳnh Lập - Thanh Hóa; Đường dây 500kV đấu nối NMNĐ Công Thanh; Đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu và mở rộng TBA 500kV Sơn La; Đường dây 500/220kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2; Đường dây 500kV Nho Quan - Thường Tín mạch 2; Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín,… và nhiều đường dây 500kV khác trên cả nước.
 • TBA 500kV, 220kV: Trạm biến áp (TBA) 220kV Mai Động; TBA 220kV Sơn Tây và đấu nối; TBA 220kV Đông Anh; TBA 500kV Đông Anh và đấu nối; TBA 220kV Long Biên và đấu nối; Nâng công suất TBA 220kV Thành Công; Lắp MBA 220kV-250MVA trong trạm 500kV Hiệp Hòa; Nâng công suất TBA 500kV Sơn La; Trạm biến áp 500kV Việt Trì và đấu nối; TBA 220kV Quang Châu; TBA 220kV Bảo Lâm và đấu nối; Nâng công suất TBA 220kV Tràng Bạch; TBA 220kV Phú Thọ; TBA 220kV Than Uyên và đấu nối; TBA 220kV Mường Tè; TBA 220kV Nghĩa Lộ và đấu nối; TBA 220kV Mường La và đấu nối; Nâng công suất MBA 500/220kV tại sân phân phối 500kV Vũng Áng; TBA 220kV Yên Hưng và đấu nối; TBA 220kV Khe Thần và đấu nối; TBA 220kV Yên Thủy và đấu nối; TBA 220kV Bắc Ninh 5 và đấu nối; TBA 220kV Văn Điển và đấu nối; TBA 500kV Bắc Ninh và đấu nối… và rất nhiều trạm 500kV, trạm 220kV khác trên cả nước.
 • Đường dây 200kV: Đường dây 220kV Cao Bằng- Bắc Kạn; Đường dây 220kV mạch kép Trực Ninh cắt đường dây 220kV Ninh Bình - Nam Định; Đường dây 220kV Nho Quan - Phủ Lý; Đường dây 220kV Nho Quan - Thanh Nghị; Treo dây mạch 2 đoạn Thanh Hóa - Nghi Sơn - Quỳnh Lưu trên đường dây 220kV Thanh Hóa - Vinh; Đường dây 220kV Mường Tè - Lai Châu; Đường dây 220kV nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500kV Phố Nối; Cải tạo, nâng khả năng tải cho đường dây 220kV Hà Đông - Phủ Lý; Nâng khả năng tải đường dây 220kV Đồng Hòa - Thái Bình và đường dây 220kV Sơn Tây - Hòa Bình; Đường dây 220kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ; Nâng khả năng tải đường dây 220kV Việt Trì - Vĩnh Yên - Sóc Sơn; Yên Bái - Việt Trì và Thái Nguyên - Bắc Giang; … và rất nhiều đường dây khác trên cả nước.

 • 14/06/2019 10:56

Lĩnh vực hoạt động